img

Gerberan apu:

* kotipalvelu

* päivittäistoiminnoissa avustaminen

* omaishoidon sijaishoito

* seurustelu

* asiointi-, saattaja- ja ulkoiluapu

* tietokoneen käyttöopetus

* viriketoiminta

Gerberan tuki ja ohjaus:

* toimintakyvyn arviointi ja tukeminen, kotikuntoutus

* liikunta- ja ravitsemusneuvonta

* palveluiden kartoitus, lomakkeiden täyttöapu: tuet, etuudet

Gerberan hoitopalvelut:

* kotihoito- ja hoivapalvelut

* hygieniasta ja puhtaudesta huolehtiminen ja siinä avustaminen

* saunotuspalvelu

* hyvinvoinnin edistäminen

Gerberan tapahtumien järjestäminen:

* syntymäpäivät tai muut juhlat, muistotilaisuudet

Gerberan räätälöidyt palvelut:

* asiakkaiden toiveiden mukaan

KOTIKÄYNNIT:
Gerberan apu
31.50 €/h arkisin klo 7-18
36.50 €/h arkisin klo 18-22
36.50 €/h la klo 7-18
63.00 €/h la klo 18-22
63.00 €/h su klo 7-22
Gerberan tuki ja ohjaus
31.50 €/h arkisin klo 7-18
Gerberan hoitopalvelut
31.50 €/h arkisin klo 7-18
36.50 €/h arkisin klo 18-22
36.50 €/h la klo 7-18
63.00 €/h la klo 18-22
63.00 €/h su klo 7-22
Gerberan tapahtumien järjestäminen
Hinta määräytyy tapauskohtaisesti
Gerberan räätälöidyt palvelut
Hinta määräytyy tapauskohtaisesti.

Minimiveloitus 15 min.

Veloitamme kilometrikorvauksen tapauskohtaisesti

Laskutuslisä on 3,23 € (ALV 0 %).

SÄÄNNÖLLISILLE SOPIMUSASIAKKAILLE HINTA MÄÄRÄYTYY TAPAUSKOHTAISESTI.

SOPIMUKSEN TEON YHTEYDESSÄ PALVELUTARPEEN ARVIOINTI ON MAKSUTON!

Ylläpitosiivous, pesuapu, ulkoiluapu,asiointiapu
29,85€/h alv 0%
37€/h alv 24%

Erillisinä töinä suoritettavat siivoukset:

Perussiivous, sekä sauna- ja pesuhuonesiivous
34€/h alv 0%
42,16€/h alv 24%
Ikkunoiden pesu
34€/h alv 0%
42,16€/h alv 24%
Muuttosiivous
38€/h alv 0%
47,16€/h alv 24%
Remonttisiivous
40€/h alv 0%
49,60€/h alv 24%
Koneellinen siivous (viedään kone kohteeseen)
40€/h alv 0%
49,60€/h alv 24%
Erikoispesua vaativat siivoukset
40€/h alv 0%
49,60€/h alv 24%

Omaishoitaja on henkilö, joka pitää huolta perheenjäsenestään tai muusta läheisestään, joka sairaudesta, vammaisuudesta tai muusta erityisestä hoivan tarpeesta johtuen ei selviydy arjestaan omatoimisesti. Omaishoitolain mukaan omaishoitaja on sellainen hoidettavan omainen tai muu hänelle läheinen henkilö, joka on tehnyt omaishoitosopimuksen kunnan kanssa. Omaishoidon tuki ei ole ns. subjektiivinen eli ehdoton oikeus, vaan kunta varaa siihen vuosittain määrärahan. Omaishoitolaki määrittelee perusedellytykset tuen myöntämiselle sekä hoitopalkkion alarajan. Niiden pohjalta kunnat määrittelevät omat, tarkemmat kriteerinsä ja hoitopalkkioluokkansa. Tuen myöntämisperusteet, niiden arviointitavat ja hoitopalkkion suuruus vaihtelevat siis kunnittain. Kaikki omaiset eivät halua tehdä virallista omaishoitosopimusta.

Etäomaishoitaja on henkilö, joka auttaa tai pitää huolta etäältä läheisestään, joka sairaudesta, vammaisuudesta tai muusta erityisestä hoivan tarpeesta johtuen ei selviydy arjestaan omatoimisesti. Etäomaishoitajana voi olla läheisensä lapsi, isä tai äiti, sisar tai veli, muu sukulainen tai ystävä. Hän hoitaa läheisensä asioita myös puhelimen ja etäteknologian avulla. Monet auttavat läheistään toiselta paikkakunnalta eikä etäomaishoitajuus ole päivittäistä hoivaa, vaan huolenpito tapahtuu viikonloppuisin ja loma-aikoina. "Sandwich-omaishoitaja" on omaishoitaja, joka omaishoitajana toimimisen lisäksi huolehtii myös muista perheenjäsenistään, kuten lapsistaan, ja usein tämän lisäksi käy töissä. Etäomainen saattaa asua eri paikkakunnalla ja on huolissaan läheisensä pärjäämisestä. Etäomainen voi tukea varsinaista omaishoitajaa.

Ikäihmisen kotona asuminen mahdollisimman pitkään vaatii itsenäisen selviytymisen tukemista ja uusia palvelumuotoja. Jos kunnan määrittelemät kriteerit hoidon saamiseksi eivät toteudu, tarvitaan yksityisiä palveluja. Tähän tarpeeseen Hyvinvointiosuuskunta Gerbera tarjoaa arvoisesi ratkaisun.

Tavoitteemme on suunnata tulevaisuuteen, joten tulevien tarpeiden pohtiminen ja suunnittelu ennakkoon suojaa monelta turhalta huolelta ja lisää asiakkaan turvallisuudentunnetta. Asiakkaan omien asioiden hallinta ja voimaantuminen ylläpitävät ja parantavat toimintakykyä jokapäiväisissä toiminnoissa sekä ennaltaehkäisevät toimintakyvyn ennenaikaista heikentymistä.

Osuuskuntamme tarjoaa laajasti palveluita ikäihmisille, asiakkaan omien tarpeiden mukaan. Vaikka ikää tulee lisää, ei se tarkoita sitä, ettemmekö kaipaisi samoja asioita kuin ennenkin. Osuuskuntamme työntekijät tukevat omatoimisuutta ja auttavat asiakkaita suoriutumaan päivittäisissä toiminnoissa sekä kotona, että kodin ulkopuolella. Tavoitteenamme on tarjota ikäihmisille mahdollisuus itsenäiseen ja omaehtoiseen, elämänarvoiseen elämään.

Autamme asiakasta kaikissa niissä toiminnoissa, joihin hän ei enää itse pysty. Apu voi olla kodinhoidossa, harrastuksissa ja vapaa-ajassa, asiakkaan omien tarpeiden mukaan. Tarjoamme esimerkiksi sijaishoitoa, kotiapua, seurustelua, avustamista lääkärissä käynneillä, palveluohjausta, osallistumista hoitoa ja palveluita koskeviin kokouksiin, asiointiapua, vierailua palvelukodissa, ulkoilua ja juhlien järjestämistä. Autamme myös iltaisin ja viikonloppuisin. Hoidontarve voi ilmetä missä vaiheessa tahansa.


ESIMERKKEJÄ:

Omaishoidon sijaishoito: tarjoamme kotona annettavaa lyhytaikaista sijaishoitoa (alk. 1 tunti) sillä aikaa kun omaishoitaja käy hoitamassa asioitaan kodin ulkopuolella. Käytössä voi olla palveluseteli tai palvelu maksetaan itse, jolloin siitä voi saada kotitalousvähennyksen verotuksessa.

Etäomaiselle vierailu läheisen luona: voimme käydä läheisesi luona kotona tai palvelutalossa. Otamme vierailun aikana Skype-yhteyden kanssasi, joten voit seurustella läheisesi kanssa audiovisuaalisesti. Voimme järjestää läheisellesi juhlat, jos et itse pääse paikalle. Hoidamme tarjoilun, ohjelman ja juhlan päähenkilön pukemisen sekä valmistelun juhlakuntoon.

Gerberan ryhmänohjaus :

* liikunta, kerhot, päivätoiminta, viriketoiminta

Gerberan saunotuspalvelu

Gerberan tapahtumien järjestäminen :

* syntymäpäivät tai muut juhlat, muistotilaisuudet, messut

Gerberan koulutus, konsultaatio, luennot

Yhteistyökumppanina tarjoamme luotettavia, asiakaslähtöisiä ja innovatiivisia palveluita, joissa painottuu ikäihmisen kokonaisvaltainen hyvinvointi. Palveluidemme sisältö suunnitellaan yhteistyössä asiakkaan kanssa, huomioiden tilaajan vaatimukset ja tahtotilan. Hinta määräytyy tapauskohtaisesti.

Palveluitamme voivat tilata:

  • yksityiset yritykset
  • kunnat
  • kolmas sektori, oppilaitokset
  • senioritalot ja -yhteisöt
  • sosiaalihuollon organisaatiot


Takaisin ylös